Informācija par degvielas piemaksu

Piegādes Igaunijā

PeriodsKoef. %
01.08.2022 - līdz šim brīdim29.00%
16.07.2022 - 31.07.202230.40%
01.07.2022 - 15.07.202232.20%

Piegādes Latvijā

PeriodsKoef. %
01.08.2022 - līdz šim brīdim27.30%
16.07.2022 - 31.07.202229.60%
01.07.2022 - 15.07.202233.80%

Piegādes Lietuvā

PeriodsKoef. %
01.08.2022 - līdz šim brīdim26.10%
16.07.2022 - 31.07.202228.70%
01.07.2022 - 15.07.202231.90%

Piegādes Baltijā *

PeriodsKoef. %
01.08.2022 - līdz šim brīdim36.00%
01.07.2022 - 31.07.202241.00%

* LV līgumiem līdz 28.02.2022